ECL WesternBlot Görüntüleme Kiti

EpisoZYme WesternBlot Görüntüleme kiti düşük arka plan oluşturan, spesifik proteinleri belirleme ve hassas kantitasyonlar için uygundur. Kit HRP (Horseradish peroxidase) ile kataliz edilen duyarlılığı arttırılmış kemilüminesan substrat bazlı (ECL: enhanced chemiluminescence) iki farklı solüsyondan oluşmaktadır. Uygulama öncesinde eşit hacimlerde karıştırılarak kullanılır. Ortalama 80-100 cm2’lik bir membran için 1-2 ml karışım yeterlidir. Uygulama süresi protein konsantrasyonuna göre 10-120 saniye arasında değişebilir.

 

Katalog No Miktar
EZ-W01 50 mL
EZ-W02 100 mL