EpisoZYme 1 kbp Ladder

EpisoZYme 1 kbp DNA Ladder, agaroz jel üzerinde, 300 bp ile 10 kbp arasında DNA fragmetlerinin boyutunu belirlemeye uygun, kullanıma hazır DNA standardıdır. 6x konsantre olacak şekilde formüle edilen DNA marker, elektroforezi izleme olanağı sağlayan bromfenol mavisi ve ksilen siyanol içermektedir.

Katalog NoMiktar
EZ-M0250 μg