EpisoZYme 100 bp Ladder

EpisoZYme 100 bp DNA Ladder, agaroz jel üzerinde, 100 bp ile 1 kbp arasında DNA fragmetlerinin boyutunu belirlemeye uygun, kullanıma hazır DNA standardıdır. 6x konsantre olacak şekilde formüle edilen DNA marker, elektroforezi izleme olanağı sağlayan bromfenol mavisi içermektedir.

Katalog NoMiktar
EZ-M0150 μg