2X Episozyme qPCR Master Mix

2x EpisoZYme qPCR Mix, Gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) reaksiyonlarında kullanılmak üzere, kullanıma hazır olarak optimize edilmiştir. Bu ürün qPCR deneyi için gerekli tüm bileşenleri (kalıp DNA ve primerler dışında) içermektedir. Sadece primerler ve kalıp DNA eklenerek deneye başlanabilir. Karışım içerisinde aktivitesi ortam sıcaklığında antikor tarafından bloke edilen bir termostabil DNA polimeraz bulundurmaktadır.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZQ-01S2 x 1.25 mL2x
EZQ-01L10 x 1.25 mL2x

       

2x EpisoZYme qPCR Mix Data Sheet