KOD DNA Polimeraz

EpisoZYme KOD DNA polimeraz, Thermococcus kodakaraensis’a ait DNA polimeraz geninin Escherichia coliye aktarılması ile üretilen, konak bakteri kaynaklı nükleik asit ve proteinlerden arındırılmış rekombinant bir enzimdir. KOD DNA Polimeraz, termofilik bir arkebakteri olan Thermococcus kodakaraensis kaynaklıdır. Bu enzim yüksek doğrulukta 6 kb’a kadar DNA fragmentlerinin sentezine imkan verir. KOD polimeraz enzimin 3’→5′ eksonükleaz aktivitesine sahiptir ve mevcut diğer DNA polimerazlardan çok daha düşük hata frekansına sahiptir. KOD enziminin DNA sentez hızı (elongation) ve sentezi sürdürebilirliği Pfu DNA polimeraz enzimine göre sırasıyla 5 kat ve 10 kat daha yüksektir. Bu enzim 5’→3′ ekzonukleaz aktivitesine sahip değildir ve küt-uçlu DNA fragmentleri oluşturur.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ-K01S100U1U/μL
EZ-K01M250U1U/μL
EZ-K01L500U1U/μL