HİZMETLERİMİZ

  • Gen Klonlama
  • Kantitatif PCR (qPCR Analizleri)
  • DNA Ekstraksiyonları ve Saflaştırma Çalışmaları
  • İnfluenza Virüsü RNA Polimeraz Aktivitesi Çalışmaları (Minireplikon)