Taq DNA Polimeraz

Rutin polimeraz zincir reaksiyonu için hazırlanan EpisoZYme Taq DNA Polimeraz enzimi, termofilik bir bakteri olan Thermus aquaticus‘a ait DNA polimeraz enzimi geninin Escherichia coli bakterilerine aktarılması ile üretilen, konak bakteri kaynaklı nükleik asit ve proteinlerden arındırılmış rekombinant bir enzimdir. Bu enzim 5’→3′ yönünde DNA sentezini katalize eder fakat ölçülebilir 3’→5′ eksonükleaz aktivitesine (proofreading) sahip değildir. Rekombinant EpisoZYme Taq DNA Polimeraz enzimi daha büyük DNA fragmentlerinin sentezine imkan vermekle birlikte 5 kb veya daha kısa DNA fragmentlerinin in vitro sentezi için ideal bir enzimdir.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ001S500U5U/μL
EZ001M1000U5U/μL
EZ001L5000U5U/μL

      

EpisoZYme TAQ Data Sheet