Taq DNA Polimeraz

      Taq DNA polimeraz enzimi, 1976 yılında Chien ve arkadaşları (J Bacteriol, 1976, 127:3, 1550-7) tarafından sıcak su kaynaklarında yaşayan Thermus aquaticus bakterisinden izole edilen termostabil bir enzimdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olması nedeniyle, günümüzde çeşitli hastalıkların tanısından genetiği değiştirilmiş organizmaların belirlenmesine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmakta olan polimeraz zincir reaksiyonunun (Polymerase Chain Reaction, PCR) geliştirilmesinin en önemli aktörü olmuştur ve hala en çok kullanılan enzimlerden biridir. EpisoZYme Taq DNA polimeraz enzimi, daha kolay ve ucuz olması nedeni ile Escherichia coli bakterisinde rekombinant olarak üretilmektedir. 

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ001S500U5U/μL
EZ001M1000U5U/μL
EZ001L5000U5U/μL

      

EpisoZYme TAQ Data Sheet