Pfu DNA Polimeraz

      Pfu DNA polimeraz Lundberg ve arkadaşları (Gene, 1991, 108:1, 1-6) tarafından hipertermofilik bir arkebakteri olan Pyrococcus furiosus‘tan izole edilen bir enzimdir. Bu enzim B DNA polimeraz enzimleri ailesi içerisinde yer alır ve tipik B-ailesi üyesi diğer polimeraz enzimleri gibi 3′-5′ eksonukleaz aktivitesine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle, Pfu polimeraz enzimi DNA sentezi sırasında oluşan hatalı nükleotid bağlanmalarını ortadan kaldırır ve yüksek doğrulukta sentez imkânı tanır. Bu yönüyle Taq DNA polimeraz enzimine göre DNA sentezinde daha az hataya neden olur. Dolayısıyla yüksek doğrulukta DNA sentezi gerektiren durumlarda tercih edilen bir enzimdir. Pfu enziminin önemli özelliklerinden biri de küt uçlu DNA fragmentleri oluşturmasıdır. Bu durum restriksiyon endonukleaz enzimleri ile kesme işlemi yapmaksızın küt uçlu DNA fragmentlerinin ligasyonunda önemlidir.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ-P01S200U2U/μL
EZ-P01M500U2U/μL
EZ-P01L1000U2U/μL

        

EpisoZYme PFU Data Sheet