Pfu DNA Polimeraz

 EpisoZYme Pfu DNA polimeraz enzimi, Taq DNA polimeraz enzimine göre hatalı sentez etme frekansı yaklaşık 10 kat daha düşüktür ve yüksek doğrulukta DNA sentez eden bir enzimdir. Bu enzim 4-5 kb boyutlarında DNA fragmentlerin sentezine imkan verir. EpisoZYme Pfu DNA polimeraz, termofilik bir arkebakteri olan Pyrococcus furiosusa ait DNA polimeraz geninin Escherichia coli’ye aktarılması ile üretilen, konak bakteri kaynaklı nükleik asit ve proteinlerden arındırılmış rekombinant bir enzimdir. EpisoZYme Pfu DNA polimeraz, DNA şablonu üzerinden 5’→3′ yönünde DNA sentezini katalize eder. Enzim 3’→5′ eksonükleaz aktivitesi (proofreading) ile sentez sırasında ortaya çıkan hatalı baz eşleşmelerini düzeltme yeteneğine sahiptir. Bu enzim 5’→3′ ekzonukleaz aktivitesine sahip değildir ve küt-uçlu DNA fragmentleri oluşturur.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ-P01S200U2U/μL
EZ-P01M500U2U/μL
EZ-P01L1000U2U/μL

        

EpisoZYme PFU Data Sheet