2X PCR Master Mix

   EpisoZYme 2x PCR Master Mix, kullanıma hazır olarak optimize edilmiş bir solüsyon olup; dNTP, PCR Buffer, Mg2+ ve Taq DNA Polimeraz gibi tüm PCR bileşenlerini içeren, sadece primerler ve kalıp DNA’nın eklenmesine ihtiyaç duyar. Formülize edilmiş olan 2x PCR Master Mix ile zamandan tasarruf ederken kontaminasyon riski ve pipetaj hataları da önlenmiş olur.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ0020S1000 μL2x
EZ0020M2000 μL2x
EZ0020L5000 μL2x

       

EpisoZYme 2x PCR Master Mix Data Sheet