2x Episozyme qPCR Mix

2x EpisoZYme qPCR Mix, Gerçek zamanlı kantitatif PCR (qPCR) reaksiyonlarında kullanılmak üzere, kullanıma hazır olarak optimize edilmiştir. Bu ürün qPCR deneyi için gerekli tüm bileşenleri (kalıp DNA ve primerler dışında) içermektedir. Sadece primerler ve kalıp DNA eklenerek deneye başlanabilir. Karışım içerisinde aktivitesi ortam sıcaklığında antikor tarafından bloke edilen bir termostabil DNA polimeraz bulundurmaktadır.

Katalog NoMiktarKonsantrasyon
EZ-Q01S1.25 mL2x
EZ-Q01M2.5 mL2x
EZ-Q01L10 mL2x

       

2x Episozyme qPCR Mix Data Sheet